Secondaire

Professionnel

Zinglibook - «Natur & Ëmwelt»

Sommaire

Description

Bei den Zinglibooks 1 an 2 handelt et sech em zwou E-Book Compilatiounen ronderëm d’Themen «Natur & Ëmwelt» mat iwwer 50 lëtzebuerger Kannerlidder, Spréchelcher, Dänz, Karaoke, Nouten a klenge Filmercher.

Informations

Products

Affiliations

Description

Description

Bei den Zinglibooks 1 an 2 handelt et sech em zwou E-Book Compilatiounen ronderëm d’Themen «Natur & Ëmwelt» mat iwwer 50 lëtzebuerger Kannerlidder, Spréchelcher, Dänz, Karaoke, Nouten a klenge Filmercher.

Dëst Material richt sech virun allem un de Cycle 1, kann awer och an anere Klassen oder an der Maison de relais agesat ginn an et sinn dozou keng musikalesch Virkenntnesser vum Benotzer néideg. D’Schüler kënnen och eleng mam E-Book schaffen. Dat ganzt ass interaktiv opgebaut ewéi eng App an et huet een d’Lidd, den Text, d’Nouten an de Playback beieneen.

E-Book

Format

Numérique

0,00 €
Uniquement pour enseignants.
Veuillez vous connecter avec votre IAM de l'éducation.

Contenu multimédia

Uniquement pour enseignants.
Veuillez vous connecter avec votre IAM de l'éducation.