Secondaire

Professionnel

Fundamentals Team Lëtzebuerg: Versioun fir Betreiungsstrukturen

Sommaire

Description

FUNdamentals-Team Lëtzebuerg ass eng Beweegungsgeschicht fir pedagogescht Fachpersonal aus Betreiungsstrukturen, déi als Zil huet, d’Motorik vun de Kanner ab 6 Joer ze fërderen.

Informations

Products

Affiliations

Description

Description

FUNdamentals-Team Lëtzebuerg ass eng Beweegungsgeschicht fir pedagogescht Fachpersonal aus Betreiungsstrukturen, déi als Zil huet, d’Motorik vun de Kanner ab 6 Joer ze fërderen.

Mat méi wéi 300 Beweegungsaktivitéite ginn d’Kanner zur Beweegung animéiert a léieren dobäi vill Wëssenswäertes iwwer Lëtzebuerg a seng 12 Kantoner, Sport a Beweegung an nach villes méi …

D’Beweegungsaktivitéite kënnen souwuel dobaussen, wéi dobannen, op klengem oder groussem Raum, mat vill oder wéineg Material ëmgesat ginn.

Fir d’Beweegungsgeschicht duerchzeféieren gëtt d’Biller- an d’Textbuch, esou wéi d’gratis App: LTAD-Lëtzebuerg lieft Sport gebraucht.

Extern Ressource