Sekundarunterricht

Berufsausbildung

Gegenstand > Kartenspiel > Vu Buedem, Bauzen a Biobaueren – D’Spill zum Film

Vu Buedem, Bauzen a Biobaueren – D’Spill zum Film

Beschreibung

Beschreibung
De SCRIPT huet 2022 – an Zesummenaarbecht mat der Vereenegung Biolandwirtschaft Lëtzebuerg ASBL – d’Kaartespill Vu Buedem, Bauzen a Biobaueren – D’Spill zum Film entwéckelt. D’Kaartespill gräift verschidden Elementer, déi am Dokumentarfilm Vu Buedem, Bauzen a Biobaueren thematiséiert ginn, op an erlaabt et, déi deelweis komplex Zesummenhäng a Wiesselwierkungen an der Bio-Landwirtschaft spilleresch mat Fachwëssen interdisziplinär ze verdéiwen.

Produkt

Produkt
Sprache
Luxemburgisch
ISBN
978-99959-1-471-4
Seitenanzahl
147
Herausgeber
SCRIPT

Affiliations

Vu Buedem, Bauzen a Biobaueren – D’Spill zum Film

Fach
Leben und Gesellschaft
Luxemburgisch
Naturwissenschaften
Allgemeinbildung
Allgemeine Wirtschaftslehre
Gemeinschafts- und Sozialkunde
Aktivität
Kommunizieren
Informieren
Spielen
Klasse
Sekundarunterricht
  • Klassischer Sek.
  • Allgemeiner Sek.
Berufsausbildung
  • Berufsbefähigungszeugnis (CCP)
  • Diplom über die berufliche Reife (DAP)
  • Technikerdiplom (DT)
Zielpublikum
Lehrkräfte
Erzieher
Thema
Nachhaltigkeit
MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik)

Beschreibung

Beschreibung

Am Kinosfilm Vu Buedem, Bauzen a Biobaueren geet et ëm déi lëtzebuergesch Bio-Landwirtschaft. Begleedend zum Film huet de SCRIPT – an Zesummenaarbecht mat der Vereenegung Biolandwirtschaft Lëtzebuerg ASBL –  d’Kaartespill Vu Buedem, Bauzen a Biobaueren – D’Spill zum Film entwéckelt, dat déi verschidden Elementer, déi am Film thematiséiert ginn, opgräift an et erlaabt, dës deelweis komplex Zesummenhäng a Wiesselwierkungen an der Biolandwirtschaft spilleresch mat Fachwëssen interdisziplinär ze verdéiwen.

All d'Centres de documentation et d'information aus dem Enseignement secondaire hunn eng Rei Exemplairë vum Spill zougestallt kritt, wou d’Enseiganten se kënnen ausléinen, fir an hire Klassen domat ze schaffen.

Op der Websäit www.biobauzen.lu si weider Informatiounen ze fannen, wéi z.B. wéini a wou de Film gewisen gëtt, respektiv déi néideg Kontakter wann een de Film z.B. an der Schoul wëllt weisen. Op dëser Websäit ginn och pedagogesch Impulser ugebueden, wéi een sech op verschiddenst Aart a Weis an interdisziplinär mat der Biolandwirtschaft auserneesetze kann.

Kartenspiel

Format

Druckausgabe

0,00 €

Contact

Tania Gibéryen
T. +352 247-85267