Sekundarunterricht

Berufsausbildung

Fit a monter - Beweegungskëscht

Sommaire

Beschreibung

Dir wëllt mat Äre Schülerinnen a Schüler a Form bleiwen an hinnen Tipps mat op de Wee ginn, wéi dat am beschte geléngt?

Informations

Produkt
Sprache
Luxemburgisch
Herausgeber
SCRIPT

Affiliations

Description

Beschreibung

Dir wëllt mat Äre Schülerinnen a Schüler a Form bleiwen an hinnen Tipps mat op de Wee ginn, wéi dat am beschte geléngt?

Da fannt Dir an dëser Fit a Monter-Beweegungskëscht vum SCRIPT eng grouss Auswiel un ënnerschiddleche Methoden an Übungen, fir an der Schoul an doriwwer eraus aktiv ze sinn.

Zum engen am Sportsunterrecht, zum aneren awer och wäit doriwwer eraus. Fir all Altersniveau ass eppes dobäi, an d’Materialie kënnen esouwuel vun eenzele Kanner wéi och gemeinsam an der Klass genotzt ginn.

Fir méiglechst ofwiesslungsräich Beweegungsaktivitéiten unzebidden, huet de SCRIPT déi 3 Projete Bicycool, Clever move a Mobak (zesumme mat der Universitéit Lëtzebuerg)regruppéiert, fir d’Beweegung op ënnerschiddlech Manéieren an de Fokus ze setzen.

Contenant

Format

Druckausgabe

58,50 €
Nur für Lehrkräfte. Bitte loggen Sie sich mit Ihrem IAM ein.