Lycée

Beruffsausbildung

Cahier pédagogique: Schortgen – En Eisefrësser an der Chamber

Sommaire

Beschreibung

Dëse Cahier pédagogique soll dat aktiivt Schaffe mat der Graphic Novel Schortgen – En Eisefrësser an der Chamber am Unterrecht erméiglechen.

Informations

Produkt
ISBN
978-99959-1-467-7
Herausgeber
SCRIPT

Affiliations

Cahier pédagogique: Schortgen – En Eisefrësser an der Chamber

Fach
Lëtzebuergesch
Geschicht
Vie et société
Éducation civique et sociale
Culture générale
Konschtunterrecht
Aktivität
Kommunizéieren
Schreiwen
Liesen
Klasse
Lycée
  • Classique
  • Général
Zielpublikum
Léierpersounen
Erzéier
Elteren
Thema
Konscht a Kultur
Sproochen

Description

Beschreibung

Dëse Cahier pédagogique soll dat aktiivt Schaffe mat der Graphic Novel Schortgen – En Eisefrësser an der Chamber am Unterrecht erméiglechen. D‘Zil ass et engersäits, fir eenzel Aspekter aus dem Liewe vum Jean Schortgen (oder aus senger Zäit) inhaltlech weider ze verdéiwen an anerer, déi vun der Graphic Novel net direkt opgegraff goufen, kuerz unzeschneiden, fir esou d’Handlung vun der Graphic Novel fir Jugendlecher besser novollzéibar ze maachen. Anerersäits sollen och formal Aspekter beliicht ginn, fir d’Schülerinnen a Schüler mat den narrativen Elementer vun enger Graphic Novel vertraut ze maachen.

De Cahier pédagogique enthält eng Mëschung aus Dokumentatioun an Aarbechtsureegunge respektiv konkreeten Aarbechtsopträg. Dobäi ginn esouwuel literaresch wéi historesch a politesch Aspekter behandelt. Eng Rei Punkte gi vollstänneg ëmgesat; op anerer gëtt just higewisen an/oder et gi bibliografesch Referenzen dozou opgeféiert, déi et erlaben, déi Theemen eegestänneg weider ze verdéiwen.

Broschür

Format

Digital

0,00 €
Bitte loggen Sie sich mit Ihrem IAM oder E-mail Adresse ein.

Contenu multimédia

Bitte loggen Sie sich mit Ihrem IAM oder E-mail Adresse ein.